وقتی دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،  وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته است، وقتی احساس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
امشب آرام نشستم... زل زدم به دیوار... غرق شدم تو یه سری فکـــر... شایدم رویـــا نمی دونم ... تا به خودم اومدم دیدم صورتم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید
دی 91
3 پست
شهریور 91
56 پست