چند وقتیست

چند وقتیست هر چه می گردم . . .

 

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

 

نگاهم اما . . .

 

گاهی حرف می زند ،

 

گاهی فریاد می کشد . . .

/ 1 نظر / 22 بازدید
قفل

چرا انقد ناراحتی دوستممم؟؟