قصه ی عشق ...

اولین کسی که عاشقش میشی دلتو میشکونه و میره . دومین کسی
رو که دوست داشته باشی و از تجربه قبلی استفاده کنی دلتو بدتر میشکنه و میزاره میره .
بعدش میای دیگه هیچ چیز واست مهم نیست و از این به بعد میشی اون آدمی که هیچ وقت
نبودی . دیگه دوست دارم واست رنگی نداره .. و اگه یه آدم خوب باهات دوست بشه تو
دلشو میشکونی که انتقام خودتو ازش بگیری و اون میره با یکی دیگه
...


اینطوریه که دل همه آدما میشکنه و عشقی وجود نخواهد داشت
....
/ 0 نظر / 20 بازدید