زخم

زخم هایت را پنهان کن...

 

                             اینجا مردم

                                          زیادی با نمک شده اند.... 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید