اعتماد

اعتماد
مثل کاغــذه … که اگه مچاله شد ،
 
هر
چقدر هم صافش کنى محاله به حالت اولــش برگرده !
 
/ 1 نظر / 23 بازدید
اشکان

خانمی لینکت کردم.منم به اسم چیک(مجموعه عکس های دیدنی) لینک کن[نیشخند]مرسسسسسسسسسیییی[لبخند]