نگران نباش

نگـــــــران نباش،
حــــال مـــن خـــــوب اســت
بــزرگ شـــده ام ...
دیگر آنقــدر کــوچک نیستـم که در دلـتنگی هـــایم گم شــوم!
آمـوختــه ام،
که این فـــاصــله ی کوتـــاه،
بین لبخند و اشک
نامش زندگیست...!

/ 0 نظر / 22 بازدید