به یاد ...

فصلی خواهم سرود    

به رنگ غروب

به یاد بغض های بارانیت

آسمانی خواهم کشید

به رنگ کبود

به یاد قلب شکسته ات

حصاری خواهم ساخت

به رنگ تنهایی

/ 0 نظر / 28 بازدید