!!!!!!!!!!!!

مهربانی را در نگاه کودکی دیدم

که
ابنباتش را به دریا انداخت تا اب شیرین شود...

/ 0 نظر / 15 بازدید