دیگر نمیــ گویم گشتم نبــــود نگرد نیستـــ


بگذار صادقانه بگویمـــ گشتیم اتفاقا بود فقط مال ما نبود!!!


شما بگردید لابد مال شماستـــــ


حسین پناهی

/ 1 نظر / 15 بازدید
ارمين

نميدونم چرا هميشه همه چيز واسه من ممنوعه [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]