ادم های مجازی


آدم هایی هستند که بودنشون

حتی مجازی ...

به آدم آرامش می ده!

دوستی شون برات
حقیقی می شه

و یهو می شن یه قسمتی از زندگیت!آدمایی هستن ...

که با تمام
مجازی بودنشون ،

سهم بزرگی تو حقیقت دوستی های تو
دارن!

ازتون ممنونم که با حضور مهربونتون این سهمو


به من میدین بودنتون همیشه واسم
دلگرمیه


/ 1 نظر / 20 بازدید
اشکان

زود باش منو لینک کن[عصبانی]