اشک

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟

چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی .

اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی!

/ 0 نظر / 19 بازدید